「The Case of the Three Million(英題)」はソ連の映画。主演はOlga Zhizneva。
 • 題名
  The Case of the Three Million(英題)
 • 監督
  ヤーコフ・プロタザーノフ
 • 出演者
  Olga Zhizneva
  Nikolai Prozorovsky
  ウラジーミル・フォーゲリ
  Daniil Vvedenskiy
  Aleksandr Glinsky
  出演者
  Olga Zhizneva
  Nikolai Prozorovsky
  ウラジーミル・フォーゲリ
  Daniil Vvedenskiy
  Aleksandr Glinsky
 • 製作国
  ソ連
 • 脚本
  ヤーコフ・プロタザーノフ
 • 上映時間
  66 分
 • キャスト・スタッフ

キャスト・スタッフ

キャスト
キャスト役名吹替紹介
Olga Zhizneva---
Nikolai Prozorovsky---
ウラジーミル・フォーゲリ---
Daniil Vvedenskiy---
Aleksandr Glinsky---
スタッフ
監督ヤーコフ・プロタザーノフ
脚本ヤーコフ・プロタザーノフ